We gaan samen op pad

Werkwijze

Eigenheid en bewegen
Inspiratie, ontwikkeling en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat me niet om kennis, maar om begrijpen. Niet wat je allemaal weet, maar wie je bent. Wat jij nodig hebt, om je op eigen wijze op je eigen pad te bewegen. 

 

Jouw doelstelling staat centraal
Door waar nodig de diepte in te gaan en verbanden te leggen tussen verleden, heden en toekomst krijg je niet alleen zicht op patronen, kernkwaliteiten en drijfveren. Je voelt ook het waarheidsgehalte en de wens om nieuwe inzichten concreet toe te passen in de praktijk. Daar gaat het uiteindelijk om.
We realiseren dit, doordat ik werk op het raakvlak van intellect, gevoel, intuïtie en beleving. Verrassende inzichten ontstaan en wenselijke ontwikkelingen komen hier min of meer vanzelfsprekend uit voort.

 

Denken, voelen en doen
Ik werk persoonlijk, intensief en praktisch. Bewust worden, inzichten opdoen, gevoel (h)erkennen en leren hanteren, waar mogelijk grenzen verleggen en dit integreren in het dagelijks bestaan. Dat is mijn insteek. Het accent ligt op de gesprekken, gerichte opdrachten en cases uit de praktijk. Waar nodig werk ik energetisch. Dit draagt bij aan ontspanning en het maken van de verbinding tussen denken, voelen en doen. Van nature heb ik een sterke intuïtie, waardoor we snel tot de kern komen.

 

Hoe
Na de kennismaking gaan we van start. Mits we fiducie hebben in elkaar en de stappen die we zullen zetten. De heldere afspraken die we maken (gewenst eindpunt, doorlooptijd, duur, aantal gesprekken, etc.) zijn een leidraad voor de samenwerking en het af te leggen traject. Mocht het wenselijk zijn de werkgever hierbij te betrekken, dan spreken we dat af.

 

Wat en waar
We doen wat nodig is. Persoonlijke sessies kunnen afgewisseld worden met skype en/of wandel-sessies. Hierdoor is afstand geen probleem en werk ik landelijk. Ik werk met gerichte opdrachten, testen en indien nodig, tools.

Ook voor mij is het telkens een avontuur en ik duik mee in de golven van je bestaan. Hier komen vaak onverwachte cadeautjes uit naar voren.

Mijn methode? Dat ben ik zelf.