We gaan samen op pad

Werkwijze

vlindervogel

Eigenheid en bewegen

Mij gaat het niet om kennis of wat je allemaal weet. Wél om je te helpen begrijpen wie je bent en wat je nodig hebt, zodat je op jouw manier in de juiste omgeving je eigen pad bewandelt.

Jouw doelstelling staat centraal

Door waar nodig de diepte in te gaan en verbanden te leggen tussen verleden, heden en toekomst krijg je niet alleen zicht op jouw patronen, talenten en drijfveren. Je voelt ook het waarheidsgehalte en de wens om nieuwe inzichten concreet toe te passen in de praktijk. Daar gaat het uiteindelijk om.
We realiseren dit, doordat ik werk op het raakvlak van intellect, gevoel, intuïtie en beleving. Verrassende inzichten ontstaan en wenselijke ontwikkelingen komen hier min of meer vanzelfsprekend uit voort.

vlindervogel
ijsvogel

Denken, voelen en doen

Ik werk persoonlijk, intensief en praktisch. Bewust worden, inzichten opdoen, gevoel (h)erkennen en leren hanteren, waar mogelijk grenzen verleggen en dit integreren in het dagelijks bestaan. Dat is mijn insteek. Het accent ligt op de gesprekken, gerichte opdrachten en cases uit de praktijk. Waar nodig werk ik energetisch. Dit draagt bij aan ontspanning en het maken van de verbinding tussen denken, voelen en doen. Van nature heb ik een sterke intuïtie, waardoor we snel tot de kern komen. En natuurlijk is er ruimte voor speelsheid en humor. Het leven is al pittig genoeg.

Hoe, wat en waar

Na de kennismaking gaan we van start. Mits we fiducie hebben in elkaar en de stappen die we zullen zetten. We maken heldere afspraken over gewenst eindpunt, doorlooptijd en aantal gesprekken. Een mooie leidraad voor onze samenwerking en het af te leggen traject. Mocht het wenselijk zijn de werkgever hierbij te betrekken, dan spreken we dat af. We doen wat nodig is. Persoonlijke sessies kunnen afgewisseld worden met Teams en/of wandel-sessies. Hierdoor is afstand geen probleem en werk ik landelijk.

Mijn methode? Dat ben ik zelf.

Ik heb veel gehad aan dit traject. Liesbeth was regie-gevend, duidelijk en goed in boven krijgen van dieperliggende drijfveren. Kan ideeën/denkbeelden van mij als client goed uitdiepen aan de hand van methodes en richtinggevende opgaves/werkvormen. Goede steun ervaren en (heel belangrijk) ankerpunt in onzekere periode (burn-out, ziektewet zonder arbeidscontract).

Medisch Specialist