Je eigen weg volgen

Talenten ontplooien

De betekenis van talent is begaafdheid, kundigheid, gave en aanleg. Het al dan niet ontplooien hiervan is van diverse factoren afhankelijk. Het meten en weten van competenties is één, en hoewel belangrijk, het leidt niet altijd tot een inspirerende werk- of ontwikkelsituatie. Aan de slag gaan met jouw talenten is dan ook mijn startpunt.

 

Doen wat je wilt en willen wat je doet

Talenten ontplooien is een proces en hangt samen met o.a. persoonlijkheid, levensfase, drijfveren, doelen en omgevingsfactoren. In samenhang met elkaar biedt dit perspectief om op persoonlijke wijze vorm en inhoud te geven aan je talenten. Een mooi fundament om met inspiratie en vervulling te leven en te werken.

 

Thema’s die kunnen (mee-)spelen:

  • Er zit meer in me dan nu van me gevraagd wordt.
  • Ik heb het gevoel/idee dat mijn ideeën en creativiteit niet tot z’n recht komen.
  • Hoe benut ik mijn potentieel van ‘anders’ en/of sensitief zijn beter, voor zowel mezelf als voor mijn omgeving.
  • Hoe word ik méér gezien en gehoord.
  • Hoe benut ik mijn potentieel van ‘anders’ en/of sensitiviteit zijn beter, voor zowel mezelf als voor mijn omgeving.