Wat raakt, helpt je verder

HSP als kracht

Ongeveer 20% van de bevolking is - bewust dan wel onbewust – hooggevoelig, men noemt dit HSP (Highly Sensitive Person). Mensen met HSP ervaren de grote hoeveelheid prikkels die dagelijks op hen afkomt vaak als last en hebben meer tijd nodig dan anderen deze te verwerken. Als deze eigenschap niet (h)erkend wordt is het een grote stressfactor, zorgt het voor veel ongemak en kan het zelfs leiden tot uitval en soms burn-out gerelateerde klachten. Voor HSP-ers is het hiermee leren omgaan essentieel, zodat zij hun hoge gevoeligheid ook als kracht kunnen gaan ervaren en inzetten.


In relatie tot werk

Als ervaringsdeskundige begeleid ik je in het proces deze bijzondere karaktereigenschap tot kracht te ontwikkelen. Je gaat ervaren hoe het zich in jouw leven voordoet en het je gedrag en houding bepaalt. Welke strategieën noodgedwongen zijn ontstaan om het meest kwetsbare in jezelf te beschermen, wat je achterhoudt (vaak het beste) voor je omgeving, hoe je fysieke signalen kunt herkennen enz. Zodra je de kracht van de kwaliteiten die eronder liggen gaat ervaren en de valkuilen leert hanteren, ontvouwt zich langzaam aan nieuw perspectief. Jouw extra antennes vragen vooral om (h)erkenning, een goede verzorging en juiste afstemming. Dat geeft kracht en richting!