Ontwikkelen is glans geven aan je leven

Aanbod

Je eigen weg volgen

Het volgen van je eigen weg is spannend en vervullend. Je ontwikkelt, krijgt energie en glans in je leven. Niet egoïstisch maar juist noodzakelijk, voor iedereen en met name voor HSP-ers en HB-ers. Het (h)erkennen van je unieke talenten en mogelijk ‘anders zijn’ is thuiskomen. Dáár wil je wel iets mee.

Persoonlijke en professionele coaching

Loopbaancoaching en Outplacement

Re-integratie

 

 

Lees meer >

Persoonlijke en professionele coaching

Relatie werk en persoonlijke thema’s

De noodzaak of wens ‘beter’ te functioneren en met meer energie talenten te benutten ligt vaak ten grondslag aan een coachingstraject. Coaching gaat in z'n algemeenheid over werkgerelateerde onderwerpen. Persoonlijke thema’s zijn daar echter niet los van te zien. Om tot een wezenlijke ontwikkeling te komen, gaan we in op de oorsprong van de vraag. Belemmerende gedragspatronen vinden vaak hun oorsprong in persoonlijke thematiek, zoals bijvoorbeeld perfectionisme, weerstand, onzekerheid. In de begeleiding wordt duidelijk hoe dit voor of tegen je werkt en hoe hier mee om te gaan.

Resultaat

Na afloop van de begeleiding heb je goed zicht op wat bij je past en hoe dat vorm te geven. Je staat dichter bij jezelf, bij wie je in wezen bent. Je kent je krachten en  talenten en bent in staat deze aan te wenden, ook op kritische momenten. Een grondige basis voor verandering en ontwikkeling. Je bent klaar voor een volgende fase in je loopbaan/leven. Bijvoorbeeld groei, verdieping in je functioneren, meer vitaliteit en/of een nieuwe baan.

Loopbaancoaching

Inspiratie en werk

Om langdurig en gezond inzetbaar te blijven zou 70% van je functie moeten aansluiten bij jouw capaciteiten, wensen en drijfveren. Dit blijkt uit onderzoek.  Persoonlijke thematiek en omgevingsfactoren spelen eveneens een belangrijke rol. Zo is eigenlijk alles met elkaar verweven; wie je bent als mens en wat je ermee kunt en zou willen.

Hoe zit dit bij jou?

Zit je op de juiste plek, of past je baan nog? Worden jouw kwaliteiten voldoende benut, of bent je té vaak té vermoeid na een dag werken? Je wilt dit graag veranderen of dit voor zijn? Hoe? Doorgaans speelt een coachingsvraag op de achtergrond mee. Die nemen we mee en integreren we. Het accent ligt hier op loopbaanontwikkeling.

Thema’s waar we gezamenlijk aan gaan werken:

 

Resultaat

Na afloop van de begeleiding heb je goed zicht op wie je bent en wat bij je past. Je staat dichter bij jezelf, bij wie je in wezen bent. Je kent je krachten en talenten en weet dit te vertalen naar een nieuwe rol/functie cq. het ondernemerschap. 

Tevens heb je zicht gekregen op:

 • Inspiratiebronnen, ambitie en interessegebieden
 • Passende functies/rollen en omgevingsfactoren
 • Mogelijke branches en werkvelden

Na afloop heb je concrete doelen en een actieplan. Je weet in welke functie je verder wilt en kunt. En wat nodig is dit te bereiken. Eventueel werken we met een korte - en lange termijnplan. Dit traject kan uitgebreid worden met modules die gericht zijn op het extern verwerven van een nieuwe baan of starten van je eigen onderneming, zie 'Outplacement'

Outplacement

Wil je een goede en passende functie vinden, waar jouw talenten benut kunnen worden? Of misschien de mogelijkheid naar het zelfstandig ondernemerschap onderzoeken? Het onder loopbaancoaching genoemde programma is de basis. Daarnaast is er aandacht om het verlies van je baan te verwerken. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Persoonlijke en professionele oriëntatie
 • Marktoriëntatie
 • Actieplan
 • Realisatie
 • Nazorg

Resultaat

Na afloop van de begeleiding heb je goed zicht op wat bij je past en hoe dat vorm te geven. Je staat dichter bij jezelf, bij wie je in wezen bent. Je kent je kracht en je talenten en hebt dit vertaald naar een nieuwe baan of het zelfstandig ondernemerschap. Afhankelijk van de begeleidingsduur word je begeleid tot en met de start in je nieuwe baan, of opstart als bijvoorbeeld ZZP-er.

Re-integratie

Werkfit - hoe dan?

Je zit in de Ziektewet of hebt een WIA-uitkering? Je wilt een duurzame doorstart maken op de arbeidsmarkt? Spelen bijvoorbeeld burn-out, HSP en/of hoogbegaafdheid een rol?

Doelstelling is inzicht in en herstel van factoren die belemmerend zijn in werk en functioneren. Bijvoorbeeld verbeteren van de energiebalans en weerbaarheid, lering trekking uit de ontstane situatie en weten wat nodig is dit te voorkomen.

Thema’s die in de begeleiding aan de orde (kunnen) komen, zijn o.a.:

 • Wat kan ik uit deze situatie leren en hoe kan ik hier effectief mee leren omgaan?
 • Wat kost mij energie en waar haal ik energie uit?
 • Hoe blijf ik in mijn kracht, met name op kritische momenten?
 • Wat zijn voor mij inspiratiebronnen en hoe geef ik daar invulling aan?
 • Wat is een passende rol/loopbaanstap en wat is er voor nodig dat te bereiken?

Er is sprake van een tweesporenbeleid:

 1. Coaching op inzicht en nieuwe vaardigheden t.b.v. bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit en balans.
 2. Passende loopbaanstap onderzoeken en indien mogelijk realiseren.

 

Resultaat

Je hebt inzicht gekregen in het hier bovengenoemde en eventueel andere relevante thema’s. Je weet die te vertalen naar meer effectief gedrag cq. keuzes. Je hebt een passend toekomstperspectief ten aanzien van werk en weet wat nodig is dat te bereiken. Regelmatig vinden mensen in deze periode – variërend van 6 tot 12 maanden - een baan.

Laat je uitdagen anders naar jouw werkelijkheid te kijken
en tot verrassende perspectieven te komen.